Perl – kurs programowania 3

Składnia

  • Każda instrukcja zakończona średnikiem
  • Komentarze zaczynają się od #
  • Białe spacje są ignorowane
  • Instrukcje mogą być grupowane w bloki {}

Dyrektywy

use warnings;

  •  Pokazuje ostrzeżenia
  •  Pomaga w diagnostyce
  •  Perl -w
  •  Przykłady:
  • Zapomniane zmienne
  • Próba użycia łańcucha tekstowego jako liczby

 

 use 5.010;

  •  Wymaga Perl w wersji minimum 5.10
  •  Dodaje nowości do języka
  •  Zapobiega braku kompatybilności

Dyrektywa use strict

  •  Wymusza dyscyplinę
$nasza_zmienna = 1; … $nasza_zmienna += 1;

use strict; my $nasza_zmienna = 1; … $nasza_zmienna += 1;

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.