wynalazkowo - eksperymenty małe i duże

SSL certificates

SSL certificates

What Happens Between The Web Browser And Server A browser attempts to connect to a web site secured with SSL. The browser requests that the web server identify itself. The server sends the browser a copy of its SSL certificate. The browser checks whether it trusts the SSL certificate. If so, it sends a message to theWięcej oSSL certificates[…]

Splunk

Splunk

What Is Splunk? Splunk is a software platform to search, analyze and visualize the machine-generated data gathered from the websites, applications, sensors, devices etc. which make up your IT infrastructure and business. Your input data can be in any format for e.g. .csv, or json or other formats You can configure Splunk to give Alerts /Więcej oSplunk[…]

„Projekt Feniks”

„Projekt Feniks”

” Niech ktoś uprzątnie wreszcie ten popiół! Gdzieś tu musi być Feniks…Bycie menedżerem w potężnej, lecz przeżywającej poważny kryzys firmie w branży IT to nie bułka z masłem. Nigdy nie wiadomo, co czeka Cię następnego dnia i czy jeszcze tam pracujesz. Ale dzień, w którym nagle dowiadujesz się, że z pracy odeszli dwaj Twoi przełożeni,Więcej o„Projekt Feniks”[…]

ElasticSearch, Kibana, Siren.io

ElasticSearch, Kibana, Siren.io

Elasticsearch is a distributed, free and open search and analytics engine for all types of data, including textual, numerical, geospatial, structured, and unstructured. Elasticsearch is built on Apache Lucene and was first released in 2010 by Elasticsearch N.V. (now known as Elastic). Known for its simple REST APIs, distributed nature, speed, and scalability, Elasticsearch isWięcej oElasticSearch, Kibana, Siren.io[…]

Kubernetes cheatsheat

Kubernetes cheatsheat

Thanks to: https://spacelift.io/blog/kubernetes-cheat-sheet Kubernetes Objects and Kubectl Command Cheatsheet: Common Options Configuration Files (Manifest files) Cluster Management & Context Daemonsets Deployments Events Logs Namespaces Nodes Pods Replication Controllers ReplicaSets Secrets Services Service Accounts Common Options In kubectl you can specify optional flags for use with various commands. alias – Set an alias for kubectl. -o=json – OutputWięcej oKubernetes cheatsheat[…]