Bazy danych – Model ERD

Zgodnie z modelem E-R, to zbiór schematów RELACJI i ZWIĄZKÓW między nimi. Czyli struktur służących do przechowywania danych w ściśle zorganizowany sposób.

W praktyce będzie to zawsze zbiór tabel, w których przechowywane są dane. Ponadto tabele, posiadać będą określone powiązania (relacje) między sobą.

RELACJA

W modelu E-R, to po prostu TABELA , przechowująca informacje o obiektach określonego typu.

Każda tabela powinna przechowywać informacje jedynie o ściśle określonych obiektach konkretnego typu. Na przykład informacje dotyczące pracowników (tabela Pracownicy), albo tylko samochodów, zamówień, produktów itp. – każda typ = nowa tabela . Informacje w ramach tabeli, powinny być więc jednorodne ze względu na typ obiektu którego dotyczą.

ATRYBUT

Każda RELACJA jest opisana za pomocą zbioru ATRYBUTÓW. Warto dodać że ten zbiór powinien być zawsze minimalny, niezbędny do realizacji celów biznesowych.

Każdy z ATRYBUTÓW należy do określonej DZIEDZINY, czyli może przyjmować określone wartości (np. liczbowe, tekstowe, daty etc.) oraz posiada unikalną w ramach RELACJI nazwę.

ATRYBUT w praktyce, to nic innego jako KOLUMNA. Zatem tłumacząc na model relacyjny, każda TABELA opisana jest za pomocą zbioru KOLUMN. Każda KOLUMNA jest ściśle określona TYPEM DANYCH, czyli przechowuje wartości jednorodne, z określonej DZIEDZINY (tego samego typu np. liczby, znaki, daty etc). Nazwa kolumny w ramach tabeli musi być unikalna, bo silnik musi jednoznacznie wiedzieć do którego atrybutu będziemy się odnosić.

ATRYBUTY danej RELACJI, tworzą zbiór nieuporządkowany. Ich kolejność w teorii nie ma żadnego znaczenia. Sami decydujemy które z nich są w danym momencie dla nas istotne i w jakiej kolejności chcemy je zobaczyć (SELECT).

Poza tymi własnościami, warto dodać, że wartość danego atrybutu powinna być zawsze atomowa, czyli niepodzielna. Jest to jedna z właściwości dobrze znormalizowanych baz.

SCHEMAT RELACJI

To po prostu jej definicja. Czyli informacja o strukturze, ATRYBUTACH które opisują daną RELACJĘ.

W praktyce będzie to struktura tabeli – czyli informacja przez jakie kolumny, jakiego typu jest ona opisana. Mówimy więc o specjalnym typie informacji. Schematy relacji to tzw. metadane czyli informacje o strukturach w bazie danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.