Wprowadzenie do teorii baz danych

Model relacyjny to tylko jeden z kilku istniejących i komercyjnie obecnych na rynku. Pozostałe to bazy obiektowe czy hierarchiczne. Jest on intuicyjny i prosty w implementacji.

Opisywane tutaj podstawy, dotyczą wszystkich implementacji relacyjnych baz danych. W szczególności takich systemów jak MS SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2 czy Ingres.

Teoria relacyjna, Model ER oraz relacyjny

Fundamentem relacyjnych baz danych jest teoria relacyjna, przedstawiona przez Franka Edgara Codda w 1970 roku.

Projekt każdej relacyjnej bazy danych, rozpoczyna etap konceptualny (abstrakcyjny), opierając się o model E-R (Entity-Relationship Model), którego autorem jest dr. Peter Chen.

Jest to opis czysto teoretyczny, wymagający przełożenia na język praktyki. Ma on na celu, opisanie fragmentu rzeczywistości za pomocą związków encji. W tym modelu używamy definicji, które mają swoje odzwierciedlenie na późniejszym etapie – wdrożenia projektu w życie.

Oto krótki rzut oka na nazewnictwo podstawowych obiektów bazodanowych w różnych terminologiach.

Teoria relacyjna -> Model ER -> Relacyjne bazy -> Aplikacje
Relacja              -> Encja       -> Tabela                ->Klasa
Krotka               ->Instancja   ->Wiersz                ->Rekord
Atrybut              ->Atrybut      ->Kolumna             ->Pole
Dziedzina          ->Dziedzina/Typ ->Typ danych   -> –

W dalszej części, będę przedstawiać pojęcia w uporządkowanym kierunku – zawsze od postaci konceptualnej (model E-R) do praktycznej (model relacyjny), spotykanej w konkretnej implementacji środowiska relacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.