Perl – kurs programowania 4

Podstawowe rodzaje zmiennych

 •  Dane skalarne:
 1. Przechowują jedną wartość (liczbę lub łańcuch znaków)
 2.  Dynamicznie inicjowane
 3.  Nazwa zmiennej poprzedzona $
 4.  Może mieć zakres lokalny (operator my)
 5.  Nazwy typu case-sensitive
 6.  Nazwa składa się ze znaków alfanumerycznych oraz podkreśleń
 7. Brak deklarowania typu danych
 8. Referencje
 • Listy – Wiele wartości z zachowaniem porządku
 • Tablice asocjacyjne – Wiele wartości bez zachowania porządku (przechowywane jako para: klucz->wartość; Każdy klucz wskazuje na dokładnie jedną wartość, klucze nie mogą się powtarzać).

Operatory

 • Operatory numeryczne
 1.  +, -, *, /, %, **
 2.  +=, -=, *=, /=
 •  Operatory łańcuchowe
 •  Operator typu concat:
 1. . oraz .=
 •  Operator zwielokrotnienia łańcucha
 1.  „foobar” x 4 (→ „foobarfoobarfoobarfoobar”)
 2.  3 x 10 (→ 3333333333)
 •  Operatory bitowe
 1.  >>, <<

Operatory porównania

 •  Liczbowe

<, <=, ==, ==, >=, >, !=

<> – specjalne znaczenie ( NIE SŁUŻY DO PORÓWNYWANIA)

 •  Tekstowe

eq, ne, lt, gt, le, ge

$ perldoc perlop

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.