Nagios – zmiana timestampu w logu

Przeglądając logi nagiosa często niewiadomo z jakiego czasu oglądamy wpisy – po zastosowaniu tej sztuczki
czas w logu stanie się bardziej czytelny…

cat /usr/local/nagios/var/nagios.log | perl -pe 's/(\d+)/localtime($1)/e'


Przed:
[root@foo1 ~]# cat /usr/local/nagios/var/nagios.log
[1377258479] Nagios 3.5.0 starting... (PID=5889)
[1377258479] Local time is Fri Aug 23 13:47:59 CEST 2013
[1377258479] LOG VERSION: 2.0
[1377258479] Finished daemonizing... (New PID=5890)
Po:
[root@foo1 ~]# cat /usr/local/nagios/var/nagios.log | perl -pe 's/(\d+)/localtime($1)/e'
[Fri Aug 23 13:47:59 2013] Nagios 3.5.0 starting... (PID=5889)
[Fri Aug 23 13:47:59 2013] Local time is Fri Aug 23 13:47:59 CEST 2013
[Fri Aug 23 13:47:59 2013] LOG VERSION: 2.0
[Fri Aug 23 13:47:59 2013] Finished daemonizing... (New PID=5890)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.