Baza danych w Androidzie

Jak zrobić bazę danych w Androidzie?…Pozwala na to prosta baza danych SQLlite wbudowana w Androida, która obsługiwana jest przez klase MySQLHelper, podobnie jak to jest pokazane w tym tutorialu, z którego korzystałam:

http://www.androidhive.info/2011/11/android-sqlite-database-tutorial/

W przypadku aplikacji MaSMSestro potrzebujemy obsługę kilku klas biznesowych:

SMS

Rule

Folder

SMSRefFolder ( ta klasa będzie trzymać przypisanie SMSa do folderu, co by niepotrzebnie nie analizować za pomocą reguły za każdym razem, dla każdego SMSa, do którego folderu należy)

Settings

Zaś sama klasa MySQLHelper będzie obsługiwać „połaczenie z bazą danych” oraz operacje na poszczególnych rekordach-takie jak:

insertowanie SMS,Folderów,Reguł

kasowanie rekordów z SMS,Folderów,Reguł, Ustawień

modyfikacje rekordów z SMS,Folderów,Reguł, Ustawień

testowanie przynależności SMSa do folderu

testowanie reguł

Pomocny w tym będzie dla mnie ten tutorial:

http://www.androidhive.info/2013/09/android-sqlite-database-with-multiple-tables/

 

Myślę, że już dziś wieczorem dam znać o postępach w moim programie…

Edit : z dziś zrobiło się jutro;), ale w końcu mogę się pochwalić pełna implementacją bazy danych (jeszcze będzie rozwijana, ale na ten etap uważam ją za zakończoną):

Poniżej zamieszczam kod DBHelper jako najciekawszy kąsek. Klasy biznesowe to zwykłe klasy z getterami i setterami:

package mg.masmsestro;  
    
   
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.List;
   
  import android.content.ContentValues;
  import android.content.Context;
  import android.database.Cursor;
  import android.database.DatabaseUtils;
  import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
  import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
   
  public class DBHelper extends SQLiteOpenHelper {
   
  public static final String DATABASE_NAME = "SMSDB.db";
   
  public DBHelper(Context context)
  {
  super(context, DATABASE_NAME , null, 1);
  }
   
  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
  // TODO Auto-generated method stub
  db.execSQL("create table if not exists folder (id integer primary key, name text)");
  db.execSQL("create table if not exists sms (sms_id integer primary key, tel_no text, content text)");
  db.execSQL("create table if not exists rule (id_rule integer primary key, rule text,id_folder integer)");
  db.execSQL("create table if not exists settings (id_settings integer primary key, name text,value text)");
  db.execSQL("create table if not exists smsReffolder (id_ref integer primary key, id_sms integer,id_folder integer)");
   
  }
   
  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
  // TODO Auto-generated method stub
  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS folders");
  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS sms");
  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS rule");
  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS settings");
  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS smsReffolder");
   
  onCreate(db);
  }
   
  /* Folder table */
   
  public long insertFolder (Folder f) {
   
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  ContentValues contentValues = new ContentValues();
  contentValues.put("name", f.getName());
  long id=db.insert("folder", null, contentValues);
   
  return id;
  }
   
  public Folder getFolder(Folder f) {
   
  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
  Cursor res = db.rawQuery( "select * from folder where id="+f.getId()+"", null );
   
  Folder folderObj=new Folder();
  folderObj.setId(res.getInt(res.getColumnIndex("id")));
  folderObj.setName(res.getString(res.getColumnIndex("name")));
   
  return folderObj;
  }
   
  public int numberOfRowsFolder(){
  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
  int numRows = (int) DatabaseUtils.queryNumEntries(db, "folder");
  return numRows;
  }
   
  public int updateFolder(Folder f) {
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  ContentValues contentValues = new ContentValues();
  contentValues.put("name", f.getName());
  return db.update("folder", contentValues, "id = ? ", new String[] { Integer.toString(f.getId()) } );
   
  }
   
  public Integer deleteFolder (Folder f) {
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  return db.delete("folder","id = ? ",new String[] { Integer.toString(f.getId()) });
  }
   
  public List<Folder> getAllFolders() {
  List<Folder> folder_list = new ArrayList<Folder>();
   
  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
  Cursor res = db.rawQuery( "select * from folder", null );
  res.moveToFirst();
   
  while(res.isAfterLast() == false){
  Folder f=new Folder();
  f.setId(res.getInt(res.getColumnIndex("id")));
  f.setName(res.getString(res.getColumnIndex("name")));
  folder_list.add(f);
  res.moveToNext();
  }
  return folder_list;
  }
  /* Folder table-end */
   
  /* SMS table */
   
  public long insertSMS (SMS s) {
   
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  ContentValues contentValues = new ContentValues();
  contentValues.put("tel_no",s.getTel_no());
  contentValues.put("content", s.getContent());
  long id=db.insert("sms", null, contentValues);
   
  return id;
  }
   
  public SMS getSMS(SMS s) {
   
  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
  Cursor res = db.rawQuery( "select * from sms where id_sms="+s.getSms_id()+"", null );
   
  SMS smsObj=new SMS();
  smsObj.setSms_id(res.getInt(res.getColumnIndex("sms_id")));
  smsObj.setTel_no(res.getString(res.getColumnIndex("tel_no")));
  smsObj.setContent(res.getString(res.getColumnIndex("content")));
   
  return smsObj;
  }
   
  public int numberOfRowsSMS(){
  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
  int numRows = (int) DatabaseUtils.queryNumEntries(db, "sms");
  return numRows;
  }
   
  public int updateSMS(SMS s) {
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  ContentValues contentValues = new ContentValues();
  contentValues.put("tel_no", s.getTel_no());
  contentValues.put("content",s.getContent());
  return db.update("sms", contentValues, "id = ? ", new String[] { Integer.toString(s.getSms_id()) } );
   
  }
   
  public Integer deleteSMS (SMS s) {
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  return db.delete("sms","id = ? ",new String[] { Integer.toString(s.getSms_id()) });
  }
   
  public List<SMS> getAllSMS() {
  List<SMS> sms_list = new ArrayList<SMS>();
   
  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
  Cursor res = db.rawQuery( "select * from sms", null );
  res.moveToFirst();
   
  while(res.isAfterLast() == false){
  SMS s=new SMS();
  s.setSms_id(res.getInt(res.getColumnIndex("sms_id")));
  s.setContent(res.getString(res.getColumnIndex("content")));
  s.setTel_no(res.getString(res.getColumnIndex("tel_no")));
  sms_list.add(s);
  res.moveToNext();
  }
  return sms_list;
  }
  /* SMS table-end */
   
  /* Rule table */
   
  public long insertRule (Rule r) {
   
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  ContentValues contentValues = new ContentValues();
  contentValues.put("rule",r.getRule());
  contentValues.put("folder_id", r.getFolder_id());
  long id=db.insert("rule", null, contentValues);
   
  return id;
  }
   
  public Rule getRule(Rule r) {
   
  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
  Cursor res = db.rawQuery( "select * from rule where id_rule="+r.getId_rule()+"", null );
   
  Rule ruleObj=new Rule();
  ruleObj.setId_rule(res.getInt(res.getColumnIndex("id_rule")));
  ruleObj.setRule(res.getString(res.getColumnIndex("rule")));
  ruleObj.setFolder_id(res.getInt(res.getColumnIndex("folder_id")));
   
  return ruleObj;
  }
   
  public int numberOfRowsRule(){
  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
  int numRows = (int) DatabaseUtils.queryNumEntries(db, "rule");
  return numRows;
  }
   
  public int updateRule(Rule r) {
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  ContentValues contentValues = new ContentValues();
  contentValues.put("rule", r.getRule());
  contentValues.put("folder_id",r.getFolder_id());
  return db.update("rule", contentValues, "id_rule = ? ", new String[] { Integer.toString(r.getId_rule()) } );
   
  }
   
  public Integer deleteRule (Rule r) {
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  return db.delete("rule","id_rule = ? ",new String[] { Integer.toString(r.getId_rule()) });
  }
   
  public List<Rule> getAllRule() {
  List<Rule> rule_list = new ArrayList<Rule>();
   
  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
  Cursor res = db.rawQuery( "select * from rule", null );
  res.moveToFirst();
   
  while(res.isAfterLast() == false){
  Rule r=new Rule();
  r.setId_rule(res.getInt(res.getColumnIndex("id_rule")));
  r.setRule(res.getString(res.getColumnIndex("rule")));
  r.setFolder_id(res.getInt(res.getColumnIndex("folder_id")));
  rule_list.add(r);
  res.moveToNext();
  }
  return rule_list;
  }
  /* Rule table-end */
   
  /* Settings table */
   
  public long insertSetting (Settings s) {
   
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  ContentValues contentValues = new ContentValues();
  contentValues.put("id_setting",s.getId_setting());
  contentValues.put("name", s.getName());
  contentValues.put("value", s.getValue());
   
  long id=db.insert("settings", null, contentValues);
   
  return id;
  }
   
  public Settings getSetting(Settings s) {
   
  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
  Cursor res = db.rawQuery( "select * from settings where id_setting="+s.getId_setting()+"", null );
   
  Settings settingsObj=new Settings();
  settingsObj.setId_setting(res.getInt(res.getColumnIndex("id_setting")));
  settingsObj.setName(res.getString(res.getColumnIndex("name")));
  settingsObj.setValue(res.getString(res.getColumnIndex("value")));
   
  return settingsObj;
  }
   
  public int numberOfRowsSettings(){
  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
  int numRows = (int) DatabaseUtils.queryNumEntries(db, "settings");
  return numRows;
  }
   
  public int updateSettings(Settings s) {
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  ContentValues contentValues = new ContentValues();
  contentValues.put("name", s.getName());
  contentValues.put("value",s.getValue());
  return db.update("rule", contentValues, "id_setting = ? ", new String[] { Integer.toString(s.getId_setting()) } );
   
  }
   
  public Integer deleteSetting (Settings s) {
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  return db.delete("settings","id_setting = ? ",new String[] { Integer.toString(s.getId_setting()) });
  }
   
  public List<Settings> getAllSettings() {
  List<Settings> settings_list = new ArrayList<Settings>();
   
  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
  Cursor res = db.rawQuery( "select * from settings", null );
  res.moveToFirst();
   
  while(res.isAfterLast() == false){
  Settings s=new Settings();
  s.setId_setting(res.getInt(res.getColumnIndex("id_settings")));
  s.setName(res.getString(res.getColumnIndex("name")));
  s.setValue(res.getString(res.getColumnIndex("value")));
  settings_list.add(s);
  res.moveToNext();
  }
  return settings_list;
  }
  /* Settings table-end */
   
  /* SMSrefFolder table */
   
  public long insertSMSRefFolder (SMSRefFolder s) {
   
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  ContentValues contentValues = new ContentValues();
  contentValues.put("id_folder",s.getId_folder());
  contentValues.put("id_SMS", s.getId_SMS());
   
  long id=db.insert("SMSReffolder", null, contentValues);
   
  return id;
  }
   
  public SMSRefFolder getSMSReffolder(SMSRefFolder s) {
   
  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
  Cursor res = db.rawQuery( "select * from SMSReffolder where id_ref="+s.getId_ref()+"", null );
   
  SMSRefFolder smsRefFolderObj=new SMSRefFolder();
  smsRefFolderObj.setId_ref(res.getInt(res.getColumnIndex("id_ref")));
  smsRefFolderObj.setId_SMS(res.getInt(res.getColumnIndex("id_sms")));
  smsRefFolderObj.setId_folder(res.getInt(res.getColumnIndex("id_folder")));
   
  return smsRefFolderObj;
  }
   
  public int numberOfRowsSMSRefFolder(){
  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
  int numRows = (int) DatabaseUtils.queryNumEntries(db, "SMSReffolder");
  return numRows;
  }
   
  public int updateSMSRefFolder(SMSRefFolder s) {
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  ContentValues contentValues = new ContentValues();
  contentValues.put("id_sms", s.getId_SMS());
  contentValues.put("id_folder",s.getId_folder());
  return db.update("SMSReffolder", contentValues, "id_ref = ? ", new String[] { Integer.toString(s.getId_ref()) } );
   
  }
   
  public Integer deleteSMSRefFolder (SMSRefFolder s) {
  SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
  return db.delete("SMSReffolder","id_ref = ? ",new String[] { Integer.toString(s.getId_ref()) });
  }
   
  public List<SMSRefFolder> getAllSMSReffolder() {
  List<SMSRefFolder> smsRefFolder_list = new ArrayList<SMSRefFolder>();
   
  SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
  Cursor res = db.rawQuery( "select * from SMSReffolder", null );
  res.moveToFirst();
   
  while(res.isAfterLast() == false){
  SMSRefFolder s=new SMSRefFolder();
  s.setId_ref(res.getInt(res.getColumnIndex("id_ref")));
  s.setId_SMS(res.getInt(res.getColumnIndex("id_sms")));
  s.setId_folder(res.getInt(res.getColumnIndex("id_folder")));
  smsRefFolder_list.add(s);
  res.moveToNext();
  }
  return smsRefFolder_list;
  }
  /* SMSRefFolder table-end */
   
   
  }

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.