wynalazkowo - eksperymenty małe i duże

Bazy danych – Powiązania pomiędzy tabelami

Bazy danych – Powiązania pomiędzy tabelami

Powiązania pomiędzy tabelami (związki pomiędzy relacjami) W praktyce spotkać możemy trzy fundamentalne związki między tabelami. Dzięki nim, możemy zapewnić integralność referencyjną danych i zamodelować odpowiednią logikę naszej struktury. Abstrahując od szczegółowej analizy wszystkich rodzajów związków jakie są możliwe w modelu E-R (opcjonalne, obowiązkowe, tetralne), skupimy się tylko na binarnych – czyli dwuargumentowych. ZWIĄZEK 1:1 (jedenWięcej oBazy danych – Powiązania pomiędzy tabelami[…]

Bazy danych – klucze

Bazy danych – klucze

KLUCZE Klucze to zbiory atrybutów mających określoną właściwość. Dzięki nim, możemy jednoznacznie identyfikować każdy wiersz. Można się spotkać z następującymi pojęciami typów kluczy : SUPERKLUCZ (NADKLUCZ) Superkluczem nazywamy dowolny podzbiór atrybutów, identyfikujący jednoznacznie każdy wiersz. Każda RELACJA (tabela) może zawierać wiele takich kluczy. Szczególnym przypadkiem jest superklucz składający się ze wszystkich atrybutów (kolumn) danej tabeli.Więcej oBazy danych – klucze[…]

Bazy danych – krotki

Bazy danych – krotki

KROTKA  To pojedynczy egzemplarz, czyli obiekt opisany wszystkimi ATRYBUTAMI danej RELACJI. KROTKA to nic innego jak WIERSZ czy REKORD. W języku programistów możemy mówić o EGZEMPLARZU danej KLASY. Każda tabela to zbiór wierszy. Zgodnie z matematyczną teorią zbiorów, każdy z definicji jest nieuporządkowany. Stąd każda tabela to zbiór elementów (wierszy) w którym zakładamy, że kolejnośćWięcej oBazy danych – krotki[…]

Bazy danych – Model  ERD

Bazy danych – Model ERD

Zgodnie z modelem E-R, to zbiór schematów RELACJI i ZWIĄZKÓW między nimi. Czyli struktur służących do przechowywania danych w ściśle zorganizowany sposób. W praktyce będzie to zawsze zbiór tabel, w których przechowywane są dane. Ponadto tabele, posiadać będą określone powiązania (relacje) między sobą. RELACJA W modelu E-R, to po prostu TABELA , przechowująca informacje oWięcej oBazy danych – Model ERD[…]

Wprowadzenie do teorii baz danych

Wprowadzenie do teorii baz danych

Model relacyjny to tylko jeden z kilku istniejących i komercyjnie obecnych na rynku. Pozostałe to bazy obiektowe czy hierarchiczne. Jest on intuicyjny i prosty w implementacji. Opisywane tutaj podstawy, dotyczą wszystkich implementacji relacyjnych baz danych. W szczególności takich systemów jak MS SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2 czy Ingres. Teoria relacyjna, Model ER oraz relacyjnyWięcej oWprowadzenie do teorii baz danych[…]