wynalazkowo - eksperymenty małe i duże

Power BI – tutorials

Power BI – tutorials

Tutorial z Microsoftu: https://docs.microsoft.com/pl-pl/power-bi/guided-learning/ Dokumentacja: https://docs.microsoft.com/pl-pl/power-bi/#pivot=home&panel=home-all DAX – składnia i przykłady https://www.udemy.com/power-bi-master-class-data-modelling-and-dax-formulas/ 10 Useful Data Analysis Expressions (DAX) Functions for Power BI Beginners Licencjonowanie: https://powerbi.microsoft.com/en-us/calculator/

„The Bussiness Intelligence Analyst Course” – Statystyka

„The Bussiness Intelligence Analyst Course” – Statystyka

Statystyka: http://www.naukowiec.org/wzory/statystyka.html Histogram Histogram jest najpopularniejszym sposobem przedstawienia rozkładu empirycznego cechy. Rozkład empiryczny oznacza rozkład otrzymany na podstawie danych – empiryczny, znaczy doświadczalny. Interpretacja histogramu Histogram służy do analizy zbiorowość, co oznacza, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć m.in. na pytania: który przedział jest najliczniejszy (określenie dominanty) czy rozkład jest symetryczny czy może asymetryczny / skośny.Więcej o„The Bussiness Intelligence Analyst Course” – Statystyka[…]

Bussiness Intelligence

Bussiness Intelligence

Here will be some arguments of usage of Bussiness Intelligence for flight aviation: BI Lufthansa Systems Hungaryhttps://www.computerweekly.com/news/450420730/Lufthansa-Systems-crowdfunds-BI-to-mine-flight-data AI in aviation:https://www.mindtitan.com/case/artificial-intelligence-in-aviation-and-travel/ https://www.altexsoft.com/blog/datascience/7-ways-how-airlines-use-artificial-intelligence-and-data-science-to-improve-their-operations/ Lufthansa Systems AI used to minimize flight delays: https://www.lhsystems.com/article/artificial-intelligence-ai-paving-way-more-efficiency-digital-aviation Machine Learning:https://www.linkedin.com/pulse/machine-learning-airline-industry-next-step-akash-bajpai/ Machine Learning – publicationhttps://www.researchgate.net/publication/325964700_A_Comparative_Study_of_Machine_Learning_Techniques_for_Aviation_Applications