Bazy danych – krotki

KROTKA 

To pojedynczy egzemplarz, czyli obiekt opisany wszystkimi ATRYBUTAMI danej RELACJI. KROTKA to nic innego jak WIERSZ czy REKORD. W języku programistów możemy mówić o EGZEMPLARZU danej KLASY.

Każda tabela to zbiór wierszy. Zgodnie z matematyczną teorią zbiorów, każdy z definicji jest nieuporządkowany. Stąd każda tabela to zbiór elementów (wierszy) w którym zakładamy, że kolejność nie jest ustalona. W praktyce może być wymuszona np. przez klucz podstawowy czy mechanizmy składowania danych, ale w rozważaniach i działaniach musimy zawsze patrzeć przez pryzmat teorii. Jeśli chcesz, żeby wiersze były uporządkowane – trzeba to w zapytaniu określić (np. sortowanie przez ORDER BY) lub świadomie stosować mniej lub bardziej jawne mechanizmy, które ją zapewnią.

Teoria zbiorów, mówi o jeszcze jednej bardzo ważnej zasadzie. Braku duplikatów w zbiorze.

Oczywiście możemy przechowywać wiele takich samych obiektów, ale każdy z nich powinien być jednoznacznie identyfikowalny. Na przykład mamy 100 identycznych samochodów, tego samego rocznika z tym samym wyposażeniem, kolorem etc. ale identyfikowane jednoznacznie za pomocą numeru VIN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.