VisualBasic Script – formatowanie daty po swojemu

Ten wpis jest bardziej dla mnie ku pamięci…

Jak szybko zmienić format daty w VisualBasic Script na „yyyy-mm-dd”:

 

Function GetFormattedDate(date1)

Dim strDate, strDay, strMonth, strYear

strDate = CDate(date1)

strDay = DatePart(„d”, strDate)

strMonth = DatePart(„m”, strDate)

strYear = DatePart(„yyyy”, strDate)

If strDay < 10 Then

strDay = „0” & strDay

End If

If strMonth < 10 Then

strMonth = „0” & strMonth

End If

GetFormattedDate = strYear & „/” & strMonth & „/” & strDay

End Function

 

Pozniej mozna w ladny sposob uzyc te date w zapytaniu  MS SQL Jet:

 

’find Total number of items

sql_str = „select col1,count(*) as Total from Table1,Table1_history where Table.Unique_Id=Table1_history.Object_ID  and Date>=#” + date_start_formatted + „# and Date<=#” + date_to_formatted + „# group by col1”

db.Execute(sql_str)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.