Perl – kurs programowania 3

Składnia

 • Każda instrukcja zakończona średnikiem
 • Komentarze zaczynają się od #
 • Białe spacje są ignorowane
 • Instrukcje mogą być grupowane w bloki {}

Dyrektywy

use warnings;

 •  Pokazuje ostrzeżenia
 •  Pomaga w diagnostyce
 •  Perl -w
 •  Przykłady:
 • Zapomniane zmienne
 • Próba użycia łańcucha tekstowego jako liczby

 

 use 5.010;

 •  Wymaga Perl w wersji minimum 5.10
 •  Dodaje nowości do języka
 •  Zapobiega braku kompatybilności

Dyrektywa use strict

 •  Wymusza dyscyplinę
$nasza_zmienna = 1; … $nasza_zmienna += 1;

use strict; my $nasza_zmienna = 1; … $nasza_zmienna += 1;

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.