Omnitracker – raporty z danych historycznych

Dzisiaj dla odmiany poczytacie o tym czym ja zajmuję się w pracy…

Omnitracker jako aplikacja dla przedsiębiorstw, najczęściej używana jest przez servicedesk, choć zdarza się, że używają ją banki, księgowość, firmy zajmujące się wynajmem mieszkań lub tak jak u nas – firmy obsługujące dane lotnicze.

Częstym problemem jest konstruowanie rozbudowanych raportów z kilku folderów i właściwa agregacja danych. Zaś nie lada wyzwaniem jest wydobycie danych historycznych i ich dobra prezentacja.

Poniżej pokażę jak w prosty sposób można zrobić raport z danych historycznych – opis jest po ang., bo w tej wersji językowej używamy tego programu.

Instruction on creating Export with History data

 

  1. Click right mouse button on chosen folder (ie Tickets) and choose “Execute”
  2. Add export definition as shown below:

1.png

3.Fill obligatory fields in section General (Name, Alias), choose proper filter in section ‘Include Objects’

4.Define proper schema as shown below:

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

  1. Add postprocessing script:

Here is exemplary post processing script

Option Explicit

’ Constants for field types and recordset types

’ Declare variables

Dim db

Dim sql_str

Set db = Statistics.Database

sql_str = „select t. Unique_Id into Tickets_History from History h,Ticket t where h. Object_ID=t.Unique_Id

db.Execute(sql_str)

db.Execute(„drop table History”)

db.Execute(„drop table Ticket”)

Choose if needed add also additional fields to table Ticket defined in “Export Schema” window.

  1. output file and press [OK]

7.png

  1. Add also permissions for executing this export:

8.png

Export is available in OT client as submenu of user shortcuts.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.