wynalazkowo - eksperymenty małe i duże

Deutch Essen

Deutch Essen

das Brot – chleb das Brötchen – bułka das Schinken – szynka das Sandwich, das belgtes Brot – kanapka die Kaffe – kawa die Tee – herbata die KasslerBraten – schab peklowany https://www.lecker.de/kasslerbraten-im-backofen-zubereiten-so-gehts-73131.html

How to install Oracle XE on Centos7

How to install Oracle XE on Centos7

install Centos on VirtualBox machine vagrant init/centos7 In order to login to machine via putty with password authentication in Vagrantfile add: ” config.ssh.username = ‚vagrant’ config.ssh.password = ‚vagrant’ config.ssh.insert_key = ‚false’ ” vagrant up login to host and change in /etc/ssh/sshd_config PasswordAuthentication=yes restart sshd deamon service sshd restart download Oracle components – as root 1.preinstallerWięcej oHow to install Oracle XE on Centos7[…]

Linux/Unix/AIX cheetsheet

Linux/Unix/AIX cheetsheet

Here I gather my knowledge of Linux/AIX/*nix systems. Here you find some helpful links for systems based on *nix OS: 0. how to become sysadmin;P commands cheetsheet: http://bhami.com/rosetta.html 2. Centos tutorials: https://www.digitalocean.com/community/tags/centos?type=tutorials 3. Debian 4. Unix It is no longer used OS, but it is worth to know as it is the basis for allWięcej oLinux/Unix/AIX cheetsheet[…]

Powershell – how to send email

Powershell – how to send email

To send email use this cmdlet: Send-MailMessage [-To] <string[]> [-Subject] <string> [[-Body] <string>] [[-SmtpServer] <string>] -From <string> [-Attachments <string[]>] [-Bcc <string[]>] [-BodyAsHtml] [-Encoding <Encoding>] [-Cc <string[]>] [-DeliveryNotificationOption <DeliveryNotificationOptions>] [-Priority <MailPriority>] [-ReplyTo <string[]>] [-Credential <pscredential>] [-UseSsl] [-Port <int>] [<CommonParameters>] The Send-MailMessage cmdlet sends an email message from within PowerShell. You must specify a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)Więcej oPowershell – how to send email[…]

„The Bussiness Intelligence Analyst Course” – Statystyka

„The Bussiness Intelligence Analyst Course” – Statystyka

Statystyka: http://www.naukowiec.org/wzory/statystyka.html Histogram Histogram jest najpopularniejszym sposobem przedstawienia rozkładu empirycznego cechy. Rozkład empiryczny oznacza rozkład otrzymany na podstawie danych – empiryczny, znaczy doświadczalny. Interpretacja histogramu Histogram służy do analizy zbiorowość, co oznacza, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć m.in. na pytania: który przedział jest najliczniejszy (określenie dominanty) czy rozkład jest symetryczny czy może asymetryczny / skośny.Więcej o„The Bussiness Intelligence Analyst Course” – Statystyka[…]

Deutch Sprichwortes

Deutch Sprichwortes

Jak wiadomo z ciekawości tworzą się najlepsze rzeczy, a że ja z reguły ciekawskie jajo to zebrałam tutaj wszystkie znane mi przysłowia niemieckie. Den Teufel nicht an die Wand malen. – Nie spodziewaj sie najgorszego Ehrlichkeit ist das A und O – Uczciwość jest najwazniejsza Er macht aus einer Mücke einen Elefanten. – Robić zWięcej oDeutch Sprichwortes[…]

Powershell –  monitoring

Powershell – monitoring

How to check Windows services: https://theitbros.com/get-service-powershell/ https://community.spiceworks.com/topic/1874769-how-to-monitor-services-with-powershell How to check Windows metrics: https://www.datadoghq.com/blog/collect-windows-server-2012-metrics/