wynalazkowo - eksperymenty małe i duże

C# 6 course

C# 6 course

1. Lambda expressions var x=Square(5);//jak zapisac do zmiennej funkcje? – uzywamy delegaty, czyli robimy tak://delegata -klasa,ktora okresla typ zmiennej//a)gotowe implementacje dla funkcji,ktore zwracaja wart//b)gotowe impelmentacje dla funkcji typu voidFunc function= //typ wejsciowy oraz typ wyjsciowynumber => number*number; //tutaj uzywamy wyrazenie lambda Action action=(text,number)=>{Console.WriteLine($”{text},{number}”);}; var x1=function(5); public static void LogToConsole(string text,int number){Console.WriteLine($”{text},{number}”);} public static int Square(intWięcej oC# 6 course[…]