wynalazkowo - eksperymenty małe i duże

How to connect to ActianZen DB located on Windows server from RaspberryPI?

How to connect to ActianZen DB located on Windows server from RaspberryPI?

Again thanks to ActianCommunity, finally I found simple solution described here: https://www.codeproject.com/Articles/4113942/Embedded-IoT-Databases-with-Actian-Zen-and-Python to make it working also on Raspbian you have to issue following cmds : (as zen-svc) dsnadd -dsn=demo -db=Demodata -host=magda (as root) cat /usr/local/actianzen/etc/odbc.ini >> ./odbc.ini cat /usr/local/actianzen/etc/odbcinst.ini >> ./odbcinst.ini Install also pyodbc library (as root): apt-cache search odbc | grep python apt-getWięcej oHow to connect to ActianZen DB located on Windows server from RaspberryPI?[…]

Niemiecki – gramatyka

Niemiecki – gramatyka

Czas Perfekt Perfekt – tak nazywa się czas, dzięki któremu można powiedzieć coś w przeszłości. O przeszłości w języku niemieckim możesz również mówić w czasie Präteritum, ale to właśnie Perfekt jest używany częściej (w mowie potocznej). Żeby zrobić zdanie w Perfekt, potrzebujesz dwóch czasowników. Spójrz: Ich habe das Eis gekauft. Ich bin nach Warsaw gegangen.Więcej oNiemiecki – gramatyka[…]