wynalazkowo - eksperymenty małe i duże

„The Bussiness Intelligence Analyst Course” – Statystyka

„The Bussiness Intelligence Analyst Course” – Statystyka

Statystyka: http://www.naukowiec.org/wzory/statystyka.html Histogram Histogram jest najpopularniejszym sposobem przedstawienia rozkładu empirycznego cechy. Rozkład empiryczny oznacza rozkład otrzymany na podstawie danych – empiryczny, znaczy doświadczalny. Interpretacja histogramu Histogram służy do analizy zbiorowość, co oznacza, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć m.in. na pytania: który przedział jest najliczniejszy (określenie dominanty) czy rozkład jest symetryczny czy może asymetryczny / skośny.Więcej o„The Bussiness Intelligence Analyst Course” – Statystyka[…]